Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Thống kê

Đang online 24
Hôm nay 51
Hôm qua 42
Trong tuần 276
Trong tháng 793
Tổng cộng 34,650

Signal Line Surge Protector(10KA/Wall Mount)

Mô tả: SHN-ARR30/70 Signal Line Surge Protector(3KA/Wall Mount)
SHN-ARR30-1/70-1 Signal Line Surge Protector(10KA/Wall Mount)
SHN-ARR30-1R/70-1R Signal Line Surge Protector(10KA/Rail Mount)
SSP-10/25/40R Signal Line Surge Protector(10KA/25KA/40KA)
SSP-25/40 Signal Line Surge Protector(25KA/40KA)
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 01 năm
Xuất xứ: Shinho
Ngày đăng: 07-04-2014

Chi tiết sản phẩm

 
Nguyễn Thành Dĩnh
Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I - 0945 305 863
email I thanhdinh.ans@ansvietnam.com

 

 

Online contact===================================
Description: Description: Description: Description: image002thanhdinh_ans Description: Description: Description: Description: image003 thanhdinh_ans


Description: Description: Logo ANS with slogan.jpg

 

ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)

add I D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam
SURGE PROTECTOR MODEL Remark PRODUCT NAME
SIGNAL LINE SHN-ARR30   Surge Protector (3KA, Wall Mount)
  SHN-ARR30-1   Surge Protector (10KA, Wall Mount)
  SHN-ARR30-1R   Surge Protector (10KA, Rail Mount)
  SSP10-R   Surge Protector (10KA, Rail Mount)
  SSP25-R   Surge Protector (25KA, Rail Mount)
  SSP40-R   Surge Protector (40KA, Rail Mount)
  SSP25   Surge Protector (25KA, Wall Mount)
  SSP40   Surge Protector (40KA, Wall Mount)
       
AC POWER LINE SHN-PRR125 SINGLE-PHASE Surge Protector (3KA, Wall Mount)
  SHN-PRR125-1 SINGLE-PHASE Surge Protector (10KA, Wall Mount)
  SHN-PRR125-1R SINGLE-PHASE Surge Protector (10KA, Rail Mount)
  SHN-PRR250 SINGLE-PHASE Surge Protector (3KA, Wall Mount)
  SHN-PRR250-1 SINGLE-PHASE Surge Protector (10KA, Wall Mount)
  SHN-PRR250-1R SINGLE-PHASE Surge Protector (10KA, Rail Mount)
  PSP30-RS SINGLE-PHASE Surge Protector (25KA, Rail Mount)
  PSP40-RS SINGLE-PHASE Surge Protector (40KA, Rail Mount)
  PSP50-RS SINGLE-PHASE Surge Protector (50KA, Rail Mount)
  PSP30 SINGLE-PHASE Surge Protector (25KA, Wall Mount)
  PSP50 SINGLE-PHASE Surge Protector (50KA, Wall Mount)
       
AC POWER LINE PSP30-RPP PARALLEL CONNECT Surge Protector (25KA, Rail Mount)
  PSP40-RPP PARALLEL CONNECT Surge Protector (40KA, Rail Mount)
  PSP50-RPP PARALLEL CONNECT Surge Protector (50KA, Rail Mount)
  PSP40-211 PARALLEL CONNECT Surge Protector (40KA, Wall Mount)
  PSP40-222 PARALLEL CONNECT Surge Protector (40KA, Wall Mount)
  PSP80-211 PARALLEL CONNECT Surge Protector (80KA, Wall Mount)
  PSP80-222 PARALLEL CONNECT Surge Protector (80KA, Wall Mount)
  PSP120-211 PARALLEL CONNECT Surge Protector (120KA, Wall Mount)
  PSP120-222 PARALLEL CONNECT Surge Protector (120KA, Wall Mount)
  PSP40-322/411 3-PHASE Surge Protector (40KA, Wall Mount)
  PSP40-344/422 3-PHASE Surge Protector (40KA, Wall Mount)
  PSP80-322/411 3-PHASE Surge Protector (80KA, Wall Mount)
  PSP80-344/422 3-PHASE Surge Protector (80KA, Wall Mount)
  PSP120-322/411 3-PHASE Surge Protector (120KA, Wall Mount)
  PSP120-344/422 3-PHASE Surge Protector (120KA, Wall Mount)
       
TELECOMMUNICATION LINE SHN-TMR   Surge Protector (3KA, Wall Mount)
  SHN-TMR-1   Surge Protector (10KA, Wall Mount)
  SHN-TMR-1R   Surge Protector (10KA, Rail Mount)
  TST-10   Surge Protector (10KA, Rail Mount)
  TST-20   Surge Protector (20KA, Rail Mount)
       
OTHERS LINE SHN-FRR PULSE Surge Protector (10KA, Wall Mount)
  SHN-FRR-R PULSE Surge Protector (10KA, Rail Mount)
  SHN-PMR PHOTENTIOMETER Surge Protector (10KA, Wall Mount)
  SHN-PMR-R PHOTENTIOMETER Surge Protector (10KA, Rail Mount)
  SHN-RTR RTD LINE Surge Protector (10KA, Wall Mount)
  SHN-RTR-R RTD LINE Surge Protector (10KA, Rail Mount)
  SHN-TCR T/C LINE Surge Protector (10KA, Wall Mount)
  SHN-TCR-R T/C LINE Surge Protector (10KA, Rail Mount)
  SSP25-RTD RTD LINE Surge Protector (25KA, Wall Mount)
  SSP25-POTENTIOMETER   Surge Protector (25KA, Wall Mount)
  SSP25-PULSE   Surge Protector (25KA, Wall Mount)
  SSP40-RTD   Surge Protector (40KA, Wall Mount)
  SSP40-POTENSIOMETER   Surge Protector (40KA, Wall Mount)
  SSP40-PULSE   Surge Protector (40KA, Wall Mount)
 
CONVERTER MODEL Remark PRODUCT NAME
SHN SERIES SHN-ISO OUTPUT 1 channel Signal Transmitter
  SHN-DSC OUTPUT 1 channel Signal Transmitter
  SHN-IPS OUTPUT 1 channel Current Loop Supply
  SHN-RTD OUTPUT 1 channel RTD Transmitter
  SHN-PMC OUTPUT 1 channel Potentiometer Transmitter
  SHN-ACC OUTPUT 1 channel CT Transmitter
  SHN-AVC OUTPUT 1 channel PT Transmitter
  SHN-RVS OUTPUT 1 channel Reverse Transmitter
  SHN-SQT OUTPUT 1 channel Square Root Extractor
  SHN-SHC OUTPUT 1 channel Sample Holder
  SHN-PHC OUTPUT 1 channel Peak Holder
  SHN-LCT OUTPUT 1 channel Strain Gauge Transmitter
  SHN-LIM OUTPUT 1 channel Limiter
  SHN-ASC OUTPUT 1 channel Adder&Subtractor
  SHN-SIS OUTPUT 1 channel Signal Selector
  SHN-SHL OUTPUT 1 channel High/Low Selector
  SHN-PDB OUTPUT 1 channel Power Supply
  SHN-500 OUTPUT 1 channel Programable Converter
    OUTPUT 2 channel  
       
PULSE CONVERTER SHN-700 OUTPUT 1 channel Programble Pulse Converter
  SHN-FDC OUTPUT 1 channel Frequency TO DC
  SHN-FSC OUTPUT 1 channel Pulse Scaler
  SHN-PDC OUTPUT 1 channel Pulse Divider
  SHN-DFC OUTPUT 1 channel DC TO Frequnecy
    OUTPUT 2 channel  
       
P-Unit
(Simple type)
P-ISO Only for DC 24V Signal Transmitter
  P-IPS Only for DC 24V Current Loop Supply
  P-RTD Only for DC 24V RTD Transmitter
  P-PMC Only for DC 24V Potentiometer Transmitter
  P-T/C Only for DC 24V T/C Transmitter
    OUTPUT 2 channel  
       
ALARM SETTER SD-100   Smart Type
  SHN-620 2ALARM Programable Converter
  SHN-640 4ALARM Programable Converter
  SHN-HLS   High/Low Setter(2outpuit)
  SPN-HLS   High/Low Setter(4outpuit)
       
SD SERIES SD-100   Programable Converter
  SD-ISO   Signal Converter
  SD-IPS   Current Loop Supply
  SD-RTD   RTD Converter
       
SSN SERIES SSN-ISO OUTPUT 1 channel Signal Transmitter
  SSN-DSC OUTPUT 1 channel Signal Distributor
  SSN-IPS OUTPUT 1 channel Current Loop Supply
SSN SERIES SSN-RTD OUTPUT 1 channel RTD Transmitter
  SSN-PMC OUTPUT 1 channel Potentiometer Transmitter
  SSN-ACC OUTPUT 1 channel CT Transmitter
  SSN-AVC OUTPUT 1 channel PT Transmitter
  SSN-RVS OUTPUT 1 channel Reverse Transmitter
  SSN-SQT OUTPUT 1 channel Square Root Extractor
    OUTPUT 2 channel  
       
SPN SERIES SPN-ISO OUTPUT 3 channel Signal Transmitter
  SPN-DSC OUTPUT 3 channel Signal Transmitter
  SPN-IPS OUTPUT 3 channel Current Loop Supply
  SPN-RTD OUTPUT 3 channel RTD Transmitter
  SPN-PMC OUTPUT 3 channel Potentiometer Transmitter
  SPN-ACC OUTPUT 3 channel CT Transmitter
  SPN-AVC OUTPUT 3 channel PT Transmitter
  SPN-RVS OUTPUT 3 channel Reverse Transmitter
  SPN-SQT OUTPUT 3 channel Square Root Extractor
    OUTPUT 4 channel  
       
  SHN-8PDB   8-Channel Current Loop
 
INDICATOR SHN-1100   Mosaic Type
  SHN-1100-I   Mosaic Type(Isolation Type)
  SHN-3110   Only Display Type
  SMI-3000   Smart Program Type
  SMI-3200 2ALARM Smart Program Type
  PRI-3000   Multi Input Program Type
  PRI-3200 2ALARM Multi Input Program Type
  PRI-3400 4ALARM Multi Input Program Type
  SB-6100   Bar-Graphic Type
  SB-6200 2ALARM Bar-Graphic Type
  SB-6300 4ALARM Bar-Graphic Type
  SHN-3700   Large Display Type
  SHN-3800   Large Display Type(Dual Indicating)
       
TOTALIZER SHN-1200   Total Counter
  SHN-2000   Total Counter
  SHN-2700   Totalizer
  SHN-2800   Totalizer(Dual Indicating)
       
HEAD TYPE TRANSMITTER SHT-50 2-wire current loop RTD Input Range fix
  SHT-100 2-wire current loop Universal Input (RTD, T/C)
       
OTHER SHN-CAL   Calibrator
  AM-4000   Auto Manual Station Type