Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Thống kê

Đang online 8
Hôm nay 8
Hôm qua 12
Trong tuần 108
Trong tháng 386
Tổng cộng 28,870

PROXIMITY STRAIGHT OPTIC WITH M12 CONNECTOR

Mô tả: PROXIMITY STRAIGHT OPTIC WITH M12 CONNECTOR
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 01 năm
Xuất xứ: Datalogic
Ngày đăng: 08-04-2014

Chi tiết sản phẩm

 Nguyễn Thành Dĩnh
Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I - 0945 305 863
email I thanhdinh.ans@ansvietnam.com

 

 

Online contact===================================
Description: Description: Description: Description: image002thanhdinh_ans Description: Description: Description: Description: image003 thanhdinh_ans


Description: Description: Logo ANS with slogan.jpg

 

ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)

add I D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam

Special codes Order No. Material Description
DTL-ANS-2 Short Diffused 10…30Vdc  
DTL-ANS-3 G5210530 S5-5-C10-30 PROX 10/30VDC
DTL-ANS-4 G5210532 S5-5-C10-32 PROX 10/30VDC
DTL-ANS-5 G5210535 S5-5-C10-35 PROX 10/30VDC
DTL-ANS-6 G5210537 S5-5-C10-37 PROX 10/30VDC
DTL-ANS-7 Short Diffused 15…264Vac  
DTL-ANS-8 G5110510 S5-1-C8-10 PROX 15/264VAC
DTL-ANS-9 G5110515 S5-1-C8-15 PROX 15/264VAC
DTL-ANS-10 G5110520 S5-1-C8-20 PROX 15/264VAC
DTL-ANS-11 G5110525 S5-1-C8-25 PROX 15/264VAC
DTL-ANS-12 Mid. Diffused 10…30Vdc  
DTL-ANS-13 G5210630 S5-5-C35-30 PROX 10/30VDC
DTL-ANS-14 G5210632 S5-5-C35-32 PROX 10/30VDC
DTL-ANS-15 G5210635 S5-5-C35-35 PROX 10/30VDC
DTL-ANS-16 G5210637 S5-5-C35-37 PROX 10/30VDC
DTL-ANS-17 G5210692 S5-5-C35-92 PROX 10/30VDC
DTL-ANS-18 Mid. Difused 15…264Vac  
DTL-ANS-19 G5110610 S5-1-C30-10 PROX 15/264VAC
DTL-ANS-20 G5110615 S5-1-C30-15 PROX 15/264VAC
DTL-ANS-21 G5110620 S5-1-C30-20 PROX 15/264VAC
DTL-ANS-22 G5110625 S5-1-C30-25 PROX 15/264VAC
DTL-ANS-23 Long Diffused 10…30Vdc  
DTL-ANS-24 952051640 S5-5-C60-30
DTL-ANS-25 952051650 S5-5-C60-32
DTL-ANS-26 Fixed Focus 10…30Vdc  
DTL-ANS-27 G5210972 S5-5-L2-72 FF.PROX 10/30VDC
DTL-ANS-28 G5210992 S5-5-L2-92 FF.PROX 10/30VDC
DTL-ANS-29 G5210430 S5-5-D15-30 FF.PROX 10/30VDC
DTL-ANS-30 G5210432 S5-5-D15-32 FF.PROX 10/30VDC
DTL-ANS-31 G5210435 S5-5-D15-35 FF.PROX 10/30VDC
DTL-ANS-32 G5210437 S5-5-D15-37 FF.PROX M12 10/30VDC
DTL-ANS-33 952051940 S5-5-D50-92 FF PROX 50MM M12 PNP NO
DTL-ANS-34 Fixed Focus 15…264Vac  
DTL-ANS-35 G5110410 S5-1-D15-10 FF.PROX 15/264VAC
DTL-ANS-36 G5110420 S5-1-D15-20 FF.PROX 15/264VAC
DTL-ANS-37 Fibre Optic 10…30Vdc  
DTL-ANS-38 G5210830 S5-5-E1-30 R.P.FO. 10/30VDC
DTL-ANS-39 G5210832 S5-5-E1-32 R.P.FO. 10/30VDC
DTL-ANS-40 Retroreflex 10…30Vdc  
DTL-ANS-41 G5210230 S5-5-A4-30 RRX 10/30VDC
DTL-ANS-42 G5210232 S5-5-A4-32 RRX 10/30VDC
DTL-ANS-43 G5210235 S5-5-A4-35 RRX 10/30VDC
DTL-ANS-44 G5210237 S5-5-A4-37 RRX 10/30VDC
DTL-ANS-45 G5210262 S5-5-A4-62 RRX 10/30VDC
DTL-ANS-46 G5210282 S5-5-A4-82 RRX 10/30VDC
DTL-ANS-47 Retroreflex 15…264Vac  
DTL-ANS-48 G5110210 S5-1-A2-10 RRX 15/264VAC
DTL-ANS-49 G5110215 S5-1-A2-15 RRX 15/264VAC
DTL-ANS-50 G5110220 S5-1-A2-20 RRX 15/264VAC
DTL-ANS-51 G5110225 S5-1-A2-25 RRX 15/264VAC
DTL-ANS-52 Polarized Retroreflex 10…30Vdc  
DTL-ANS-53 G5210730 S5-5-B3-30 RRX.POL 10/30VDC
DTL-ANS-54 G5210732 S5-5-B3-32 RRX.POL 10/30VDC
DTL-ANS-55 G5210735 S5-5-B3-35 RRX.POL 10/30VDC
DTL-ANS-56 G5210737 S5-5-B3-37 RRX.POL 10/30VDC
DTL-ANS-57 Polarized Retroreflex for Transparent 10…30Vdc  
DTL-ANS-58 952051680 S5-5-T1-30
DTL-ANS-59 952051690 S5-5-T1-32
DTL-ANS-60 Through Beam 10…30Vdc  
DTL-ANS-61 G5210005 S5-5-G8-05 EMITTER 10/30VDC
DTL-ANS-62 G5210007 S5-5-G8-07 EMITTER 10/30VDC
DTL-ANS-63 G5210000 S5-5-G12-00 EMITTER 10/30VDC
DTL-ANS-64 G5210002 S5-5-G12-02 EMITTER 10/30VDC
DTL-ANS-65 G5210135 S5-5-F8-35 RECEIVER 10/30VDC
DTL-ANS-66 G5210137 S5-5-F8-37 RECEIVER 10/30VDC
DTL-ANS-67 G5210130 S5-5-F12-30 RECEIVER 10/30VDC
DTL-ANS-68 G5210132 S5-5-F12-32 RECEIVER 10/30VDC
DTL-ANS-69 Through Beam 15…264Vac  
DTL-ANS-70 G5110000 S5-1-G8-00 EMITTER 15/264VAC
DTL-ANS-71 G5110110 S5-1-F8-10 RECEIVER 15/264VAC
DTL-ANS-72 G5110120 S5-1-F8-20 RECEIVER 15/264VAC
DTL-ANS-73 SDS5 TUBULAR M18 PLASTIC HOUSING  
DTL-ANS-74 Background Suppression 20…100mm  
DTL-ANS-75 952201400 SDS5-5-M10-75
DTL-ANS-76 952201410 SDS5-5-M10-95
DTL-ANS-77 952201420 SDS5-5-M10-77
DTL-ANS-78 952201430 SDS5-5-M10-97
DTL-ANS-79 952201440 SDS5-5-M10-70
DTL-ANS-80 952201450 SDS5-5-M10-90
DTL-ANS-81 952201460 SDS5-5-M10-72
DTL-ANS-82 952201470 SDS5-5-M10-92
DTL-ANS-83 SDS10 TUBULAR M18 METAL HOUSING  
DTL-ANS-84 Background Suppression 40…120mm  
DTL-ANS-85 962411000 SDS10-5-M12-30
DTL-ANS-86 962411010 SDS10-5-M12-32
DTL-ANS-87 962411020 SDS10-5-M12-35
DTL-ANS-88 962411030 SDS10-5-M12-37
DTL-ANS-89 SL5 TUBULAR M18 LASER EMISSION  
DTL-ANS-90 Diffused 0…350mm  
DTL-ANS-91 952501000 SL5-5-C-92 PROX 35cm PNP LIGHT M12
DTL-ANS-92 952501090 SL5-5-C-82 LASER PROX 35cm PNP DARK M12
DTL-ANS-93 Polarized retroreflex 0,03…12m  
DTL-ANS-94 952501010 SL5-5-B-82 RRX POL12m PNP DARK M12
DTL-ANS-95 952501080 SL5-5-B-92 RRX POL12m PNP LIGHT M12
DTL-ANS-96 Through beam 0…60m  
DTL-ANS-97 952501030 SL5-5-G-82 LASER EMITTER60m M12
DTL-ANS-98 952501020 SL5-5-F-82 RECEIV.60m PNP DARK M12
DTL-ANS-99 952501050 SL5-5-F-92 LASER RECEI.60m PNP LIGHT M12
DTL-ANS-100 S10 TUBULAR M18 IP69K METAL HOUSING  
DTL-ANS-101 Short Diffused 0…100mm  
DTL-ANS-102 952101250 S10-MA-5-C01-PL DIF-PROX PNP M12
DTL-ANS-103 952101240 S10-MA-5-C01-PD DIF-PROX PNP M12
DTL-ANS-104 952101230 S10-MA-5-C01-NL DIF-PROX NPN M12
DTL-ANS-105 952101220 S10-MA-5-C01-ND DIF-PROX NPN M12
DTL-ANS-106 952101570 S10-NA-5-C01-PL DIF-PROX PNP M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-107 952101550 S10-NA-5-C01-NL DIF-PROX NPN M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-108 Mid. Diffused 0…350mm  
DTL-ANS-109 952101290 S10-MA-5-C11-PL PROX PNP M12
DTL-ANS-110 952101280 S10-MA-5-C11-PD PROX PNP M12
DTL-ANS-111 952101270 S10-MA-5-C11-NL PROX NPN M12
DTL-ANS-112 952101260 S10-MA-5-C11-ND PROX NPN M12
DTL-ANS-113 952101610 S10-NA-5-C11-PL PROX PNP M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-114 952101590 S10-NA-5-C11-NL PROX NPN M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-115 Long Diffused 0…600mm  
DTL-ANS-116 952101330 S10-MA-5-C21-PL DIF-PROX PNP M12
DTL-ANS-117 952101310 S10-MA-5-C21-NL DIF-PROX NPN M12
DTL-ANS-118 952101650 S10-NA-5-C21-PL DIF-PROX PNP M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-119 952101630 S10-NA-5-C21-NL DIF-PROX NPN M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-120 Fixed Focus 14mm  
DTL-ANS-121 952101350 S10-MA-5-D01-PL FOC-PROX PNP M12
DTL-ANS-122 952101340 S10-MA-5-D01-NL FOC-PROX NPN M12
DTL-ANS-123 952101670 S10-NA-5-D01-PL FOC-PROX PNP M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-124 952101660 S10-NA-5-D01-NL FOC-PROX NPN M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-125 Retroreflex 0,1…4m  
DTL-ANS-126 952101120 S10-MA-5-A01-PD RRX PNP M12
DTL-ANS-127 952101130 S10-MA-5-A01-PL RRX PNP M12
DTL-ANS-128 952101100 S10-MA-5-A01-ND RRX NPN M12
DTL-ANS-129 952101110 S10-MA-5-A01-NL RRX NPN M12
DTL-ANS-130 952101440 S10-NA-5-A01-PD RRX PNP M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-131 952101420 S10-NA-5-A01-ND RRX NPN M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-132 Polarized Retroreflex 0,1…3m  
DTL-ANS-133 952101160 S10-MA-5-B01-PD RRX-POL PNP M12
DTL-ANS-134 952101170 S10-MA-5-B01-PL RRX-POL PNP M12
DTL-ANS-135 952101140 S10-MA-5-B01-ND RRX-POL NPN M12
DTL-ANS-136 952101150 S10-MA-5-B01-NL RRX-POL NPN M12
DTL-ANS-137 952101480 S10-NA-5-B01-PD RRX-POL PNP M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-138 952101460 S10-NA-5-B01-ND RRX-POL NPN M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-139 Polarized Retroreflex for Transparent 0,1…0,8m  
DTL-ANS-140 952101200 S10-MA-5-T01-PD RRX-TRAN PNP M12
DTL-ANS-141 952101210 S10-MA-5-T01-PL RRX-TRAN PNP M12
DTL-ANS-142 952101180 S10-MA-5-T01-ND RRX-TRAN NPN M12
DTL-ANS-143 952101190 S10-MA-5-T01-NL RRX-TRAN NPN M12
DTL-ANS-144 952101520 S10-NA-5-T01-PD RRX-TRAN PNP M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-145 952101500 S10-NA-5-T01-ND RRX-TRAN NPN M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-146 Through Beam 0…18m  
DTL-ANS-147 952101410 S10-MA-5-G00-XE EMITTER M12 TEST+
DTL-ANS-148 952101400 S10-MA-5-G00-XF EMITTER M12 TEST-
DTL-ANS-149 952101730 S10-NA-5-G00-XE EMITTER M12 STAINLESS STEEL AISI316L TEST+
DTL-ANS-150 952101720 S10-NA-5-G00-XF EMITTER M12 STAINLESS STEEL AISI316L TEST-
DTL-ANS-151 952101380 S10-MA-5-F01-PD RECEIVER PNP M12
DTL-ANS-152 952101390 S10-MA-5-F01-PL RECEIVER PNP M12
DTL-ANS-153 952101360 S10-MA-5-F01-ND RECEIVER NPN M12
DTL-ANS-154 952101370 S10-MA-5-F01-NL RECEIVER NPN M12
DTL-ANS-155 952101700 S10-NA-5-F01-PD RECEIVER PNP M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-156 952101680 S10-NA-5-F01-ND RECEIVER NPN M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-157 S18 TUBULAR M18  
DTL-ANS-158 Short Diffused 0…100mm  
DTL-ANS-159 952601020 S18-5-K-30 PLASTIC CABLE
DTL-ANS-160 952601030 S18-5-K-32 PLASTIC M12 4 POLES
DTL-ANS-161 952651020 S18M-5-K-30 METAL CABLE
DTL-ANS-162 952651030 S18M-5-K-32 METAL M12 4 POLES
DTL-ANS-163 Long Diffused 0…300mm  
DTL-ANS-164 952601040