Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Thống kê

Đang online 16
Hôm nay 43
Hôm qua 42
Trong tuần 268
Trong tháng 785
Tổng cộng 34,642

PROXIMITY STRAIGHT OPTIC WITH M12 CONNECTOR

Mô tả: PROXIMITY STRAIGHT OPTIC WITH M12 CONNECTOR
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 01 năm
Xuất xứ: Datalogic
Ngày đăng: 08-04-2014

Chi tiết sản phẩm

 Nguyễn Thành Dĩnh
Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I - 0945 305 863
email I thanhdinh.ans@ansvietnam.com

 

 

Online contact===================================
Description: Description: Description: Description: image002thanhdinh_ans Description: Description: Description: Description: image003 thanhdinh_ans


Description: Description: Logo ANS with slogan.jpg

 

ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)

add I D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam

Special codes Order No. Material Description
DTL-ANS-2 Short Diffused 10…30Vdc  
DTL-ANS-3 G5210530 S5-5-C10-30 PROX 10/30VDC
DTL-ANS-4 G5210532 S5-5-C10-32 PROX 10/30VDC
DTL-ANS-5 G5210535 S5-5-C10-35 PROX 10/30VDC
DTL-ANS-6 G5210537 S5-5-C10-37 PROX 10/30VDC
DTL-ANS-7 Short Diffused 15…264Vac  
DTL-ANS-8 G5110510 S5-1-C8-10 PROX 15/264VAC
DTL-ANS-9 G5110515 S5-1-C8-15 PROX 15/264VAC
DTL-ANS-10 G5110520 S5-1-C8-20 PROX 15/264VAC
DTL-ANS-11 G5110525 S5-1-C8-25 PROX 15/264VAC
DTL-ANS-12 Mid. Diffused 10…30Vdc  
DTL-ANS-13 G5210630 S5-5-C35-30 PROX 10/30VDC
DTL-ANS-14 G5210632 S5-5-C35-32 PROX 10/30VDC
DTL-ANS-15 G5210635 S5-5-C35-35 PROX 10/30VDC
DTL-ANS-16 G5210637 S5-5-C35-37 PROX 10/30VDC
DTL-ANS-17 G5210692 S5-5-C35-92 PROX 10/30VDC
DTL-ANS-18 Mid. Difused 15…264Vac  
DTL-ANS-19 G5110610 S5-1-C30-10 PROX 15/264VAC
DTL-ANS-20 G5110615 S5-1-C30-15 PROX 15/264VAC
DTL-ANS-21 G5110620 S5-1-C30-20 PROX 15/264VAC
DTL-ANS-22 G5110625 S5-1-C30-25 PROX 15/264VAC
DTL-ANS-23 Long Diffused 10…30Vdc  
DTL-ANS-24 952051640 S5-5-C60-30
DTL-ANS-25 952051650 S5-5-C60-32
DTL-ANS-26 Fixed Focus 10…30Vdc  
DTL-ANS-27 G5210972 S5-5-L2-72 FF.PROX 10/30VDC
DTL-ANS-28 G5210992 S5-5-L2-92 FF.PROX 10/30VDC
DTL-ANS-29 G5210430 S5-5-D15-30 FF.PROX 10/30VDC
DTL-ANS-30 G5210432 S5-5-D15-32 FF.PROX 10/30VDC
DTL-ANS-31 G5210435 S5-5-D15-35 FF.PROX 10/30VDC
DTL-ANS-32 G5210437 S5-5-D15-37 FF.PROX M12 10/30VDC
DTL-ANS-33 952051940 S5-5-D50-92 FF PROX 50MM M12 PNP NO
DTL-ANS-34 Fixed Focus 15…264Vac  
DTL-ANS-35 G5110410 S5-1-D15-10 FF.PROX 15/264VAC
DTL-ANS-36 G5110420 S5-1-D15-20 FF.PROX 15/264VAC
DTL-ANS-37 Fibre Optic 10…30Vdc  
DTL-ANS-38 G5210830 S5-5-E1-30 R.P.FO. 10/30VDC
DTL-ANS-39 G5210832 S5-5-E1-32 R.P.FO. 10/30VDC
DTL-ANS-40 Retroreflex 10…30Vdc  
DTL-ANS-41 G5210230 S5-5-A4-30 RRX 10/30VDC
DTL-ANS-42 G5210232 S5-5-A4-32 RRX 10/30VDC
DTL-ANS-43 G5210235 S5-5-A4-35 RRX 10/30VDC
DTL-ANS-44 G5210237 S5-5-A4-37 RRX 10/30VDC
DTL-ANS-45 G5210262 S5-5-A4-62 RRX 10/30VDC
DTL-ANS-46 G5210282 S5-5-A4-82 RRX 10/30VDC
DTL-ANS-47 Retroreflex 15…264Vac  
DTL-ANS-48 G5110210 S5-1-A2-10 RRX 15/264VAC
DTL-ANS-49 G5110215 S5-1-A2-15 RRX 15/264VAC
DTL-ANS-50 G5110220 S5-1-A2-20 RRX 15/264VAC
DTL-ANS-51 G5110225 S5-1-A2-25 RRX 15/264VAC
DTL-ANS-52 Polarized Retroreflex 10…30Vdc  
DTL-ANS-53 G5210730 S5-5-B3-30 RRX.POL 10/30VDC
DTL-ANS-54 G5210732 S5-5-B3-32 RRX.POL 10/30VDC
DTL-ANS-55 G5210735 S5-5-B3-35 RRX.POL 10/30VDC
DTL-ANS-56 G5210737 S5-5-B3-37 RRX.POL 10/30VDC
DTL-ANS-57 Polarized Retroreflex for Transparent 10…30Vdc  
DTL-ANS-58 952051680 S5-5-T1-30
DTL-ANS-59 952051690 S5-5-T1-32
DTL-ANS-60 Through Beam 10…30Vdc  
DTL-ANS-61 G5210005 S5-5-G8-05 EMITTER 10/30VDC
DTL-ANS-62 G5210007 S5-5-G8-07 EMITTER 10/30VDC
DTL-ANS-63 G5210000 S5-5-G12-00 EMITTER 10/30VDC
DTL-ANS-64 G5210002 S5-5-G12-02 EMITTER 10/30VDC
DTL-ANS-65 G5210135 S5-5-F8-35 RECEIVER 10/30VDC
DTL-ANS-66 G5210137 S5-5-F8-37 RECEIVER 10/30VDC
DTL-ANS-67 G5210130 S5-5-F12-30 RECEIVER 10/30VDC
DTL-ANS-68 G5210132 S5-5-F12-32 RECEIVER 10/30VDC
DTL-ANS-69 Through Beam 15…264Vac  
DTL-ANS-70 G5110000 S5-1-G8-00 EMITTER 15/264VAC
DTL-ANS-71 G5110110 S5-1-F8-10 RECEIVER 15/264VAC
DTL-ANS-72 G5110120 S5-1-F8-20 RECEIVER 15/264VAC
DTL-ANS-73 SDS5 TUBULAR M18 PLASTIC HOUSING  
DTL-ANS-74 Background Suppression 20…100mm  
DTL-ANS-75 952201400 SDS5-5-M10-75
DTL-ANS-76 952201410 SDS5-5-M10-95
DTL-ANS-77 952201420 SDS5-5-M10-77
DTL-ANS-78 952201430 SDS5-5-M10-97
DTL-ANS-79 952201440 SDS5-5-M10-70
DTL-ANS-80 952201450 SDS5-5-M10-90
DTL-ANS-81 952201460 SDS5-5-M10-72
DTL-ANS-82 952201470 SDS5-5-M10-92
DTL-ANS-83 SDS10 TUBULAR M18 METAL HOUSING  
DTL-ANS-84 Background Suppression 40…120mm  
DTL-ANS-85 962411000 SDS10-5-M12-30
DTL-ANS-86 962411010 SDS10-5-M12-32
DTL-ANS-87 962411020 SDS10-5-M12-35
DTL-ANS-88 962411030 SDS10-5-M12-37
DTL-ANS-89 SL5 TUBULAR M18 LASER EMISSION  
DTL-ANS-90 Diffused 0…350mm  
DTL-ANS-91 952501000 SL5-5-C-92 PROX 35cm PNP LIGHT M12
DTL-ANS-92 952501090 SL5-5-C-82 LASER PROX 35cm PNP DARK M12
DTL-ANS-93 Polarized retroreflex 0,03…12m  
DTL-ANS-94 952501010 SL5-5-B-82 RRX POL12m PNP DARK M12
DTL-ANS-95 952501080 SL5-5-B-92 RRX POL12m PNP LIGHT M12
DTL-ANS-96 Through beam 0…60m  
DTL-ANS-97 952501030 SL5-5-G-82 LASER EMITTER60m M12
DTL-ANS-98 952501020 SL5-5-F-82 RECEIV.60m PNP DARK M12
DTL-ANS-99 952501050 SL5-5-F-92 LASER RECEI.60m PNP LIGHT M12
DTL-ANS-100 S10 TUBULAR M18 IP69K METAL HOUSING  
DTL-ANS-101 Short Diffused 0…100mm  
DTL-ANS-102 952101250 S10-MA-5-C01-PL DIF-PROX PNP M12
DTL-ANS-103 952101240 S10-MA-5-C01-PD DIF-PROX PNP M12
DTL-ANS-104 952101230 S10-MA-5-C01-NL DIF-PROX NPN M12
DTL-ANS-105 952101220 S10-MA-5-C01-ND DIF-PROX NPN M12
DTL-ANS-106 952101570 S10-NA-5-C01-PL DIF-PROX PNP M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-107 952101550 S10-NA-5-C01-NL DIF-PROX NPN M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-108 Mid. Diffused 0…350mm  
DTL-ANS-109 952101290 S10-MA-5-C11-PL PROX PNP M12
DTL-ANS-110 952101280 S10-MA-5-C11-PD PROX PNP M12
DTL-ANS-111 952101270 S10-MA-5-C11-NL PROX NPN M12
DTL-ANS-112 952101260 S10-MA-5-C11-ND PROX NPN M12
DTL-ANS-113 952101610 S10-NA-5-C11-PL PROX PNP M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-114 952101590 S10-NA-5-C11-NL PROX NPN M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-115 Long Diffused 0…600mm  
DTL-ANS-116 952101330 S10-MA-5-C21-PL DIF-PROX PNP M12
DTL-ANS-117 952101310 S10-MA-5-C21-NL DIF-PROX NPN M12
DTL-ANS-118 952101650 S10-NA-5-C21-PL DIF-PROX PNP M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-119 952101630 S10-NA-5-C21-NL DIF-PROX NPN M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-120 Fixed Focus 14mm  
DTL-ANS-121 952101350 S10-MA-5-D01-PL FOC-PROX PNP M12
DTL-ANS-122 952101340 S10-MA-5-D01-NL FOC-PROX NPN M12
DTL-ANS-123 952101670 S10-NA-5-D01-PL FOC-PROX PNP M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-124 952101660 S10-NA-5-D01-NL FOC-PROX NPN M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-125 Retroreflex 0,1…4m  
DTL-ANS-126 952101120 S10-MA-5-A01-PD RRX PNP M12
DTL-ANS-127 952101130 S10-MA-5-A01-PL RRX PNP M12
DTL-ANS-128 952101100 S10-MA-5-A01-ND RRX NPN M12
DTL-ANS-129 952101110 S10-MA-5-A01-NL RRX NPN M12
DTL-ANS-130 952101440 S10-NA-5-A01-PD RRX PNP M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-131 952101420 S10-NA-5-A01-ND RRX NPN M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-132 Polarized Retroreflex 0,1…3m  
DTL-ANS-133 952101160 S10-MA-5-B01-PD RRX-POL PNP M12
DTL-ANS-134 952101170 S10-MA-5-B01-PL RRX-POL PNP M12
DTL-ANS-135 952101140 S10-MA-5-B01-ND RRX-POL NPN M12
DTL-ANS-136 952101150 S10-MA-5-B01-NL RRX-POL NPN M12
DTL-ANS-137 952101480 S10-NA-5-B01-PD RRX-POL PNP M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-138 952101460 S10-NA-5-B01-ND RRX-POL NPN M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-139 Polarized Retroreflex for Transparent 0,1…0,8m  
DTL-ANS-140 952101200 S10-MA-5-T01-PD RRX-TRAN PNP M12
DTL-ANS-141 952101210 S10-MA-5-T01-PL RRX-TRAN PNP M12
DTL-ANS-142 952101180 S10-MA-5-T01-ND RRX-TRAN NPN M12
DTL-ANS-143 952101190 S10-MA-5-T01-NL RRX-TRAN NPN M12
DTL-ANS-144 952101520 S10-NA-5-T01-PD RRX-TRAN PNP M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-145 952101500 S10-NA-5-T01-ND RRX-TRAN NPN M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-146 Through Beam 0…18m  
DTL-ANS-147 952101410 S10-MA-5-G00-XE EMITTER M12 TEST+
DTL-ANS-148 952101400 S10-MA-5-G00-XF EMITTER M12 TEST-
DTL-ANS-149 952101730 S10-NA-5-G00-XE EMITTER M12 STAINLESS STEEL AISI316L TEST+
DTL-ANS-150 952101720 S10-NA-5-G00-XF EMITTER M12 STAINLESS STEEL AISI316L TEST-
DTL-ANS-151 952101380 S10-MA-5-F01-PD RECEIVER PNP M12
DTL-ANS-152 952101390 S10-MA-5-F01-PL RECEIVER PNP M12
DTL-ANS-153 952101360 S10-MA-5-F01-ND RECEIVER NPN M12
DTL-ANS-154 952101370 S10-MA-5-F01-NL RECEIVER NPN M12
DTL-ANS-155 952101700 S10-NA-5-F01-PD RECEIVER PNP M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-156 952101680 S10-NA-5-F01-ND RECEIVER NPN M12 STAINLESS STEEL AISI316L
DTL-ANS-157 S18 TUBULAR M18  
DTL-ANS-158 Short Diffused 0…100mm  
DTL-ANS-159 952601020 S18-5-K-30 PLASTIC CABLE
DTL-ANS-160 952601030 S18-5-K-32 PLASTIC M12 4 POLES
DTL-ANS-161 952651020 S18M-5-K-30 METAL CABLE
DTL-ANS-162 952651030 S18M-5-K-32 METAL M12 4 POLES
DTL-ANS-163 Long Diffused 0…300mm  
DTL-ANS-164 952601040