Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Thống kê

Đang online 20
Hôm nay 47
Hôm qua 42
Trong tuần 272
Trong tháng 789
Tổng cộng 34,646

Inductive Proximity Sensor

Mô tả: Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 01 năm
Xuất xứ: HTM sensor
Ngày đăng: 10-04-2014

Chi tiết sản phẩm

 

Nguyễn Thành Dĩnh
Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I - 0945 305 863
email I thanhdinh.ans@ansvietnam.com

 

 

Online contact===================================
Description: Description: Description: Description: image002thanhdinh_ans Description: Description: Description: Description: image003 thanhdinh_ans


Description: Description: Logo ANS with slogan.jpg

 

ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)

add I D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam
  Category Part Description Description
HTM Cambodia Prox FCS1-3010C-BRU4/FE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Myanmar Prox FCS1-3010C-BRU4/NFE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Philippine Prox FCS1-3010C-BZU4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, Mini Quick-Connect
HTM Thailand Prox FCS1-3010C-BZU4/FE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, Mini Quick-Connect
HTM Vietnam Prox FCS1-3010C-BZU4/NFE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, Mini Quick-Connect
HTM Asia Prox FCS1-3010N-A3S2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Sensors Prox FCS1-3010N-A3U2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox FCS1-3010N-A3U2/FE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Malaysia Prox FCS1-3010N-A3U2/NFE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox FCS1-3010N-ARS4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Vietnam Prox FCS1-3010N-ARU4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Asia Prox FCS1-3010N-ARU4/FE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Sensors Prox FCS1-3010N-ARU4/NFE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Laos Prox FCS1-3010N-AZU4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Mini Quick-Connect
HTM Malaysia Prox FCS1-3010N-AZU4/FE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Mini Quick-Connect
HTM Singapore Prox FCS1-3010N-AZU4/NFE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Mini Quick-Connect
HTM Cambodia Prox FCS1-3010N-B3S2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Myanmar Prox FCS1-3010N-B3U2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Philippine Prox FCS1-3010N-B3U2/FE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Palestine Prox FCS1-3010N-B3U2/NFE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM India Prox FCS1-3010N-BRS4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Iran Prox FCS1-3010N-BRU4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Iraq Prox FCS1-3010N-BRU4/FE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Laos Prox FCS1-3010N-BRU4/NFE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox FCS1-3010N-BZU4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Mini Quick-Connect
HTM Singapore Prox FCS1-3010N-BZU4/FE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Mini Quick-Connect
HTM Vietnam Prox FCS1-3010N-BZU4/NFE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Mini Quick-Connect
HTM Asia Prox FCS1-3010N-S4S2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Sensors Prox FCS1-3010N-S4U2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox FCS1-3010N-SRS4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, NO/NC Switchable Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox FCS1-3010N-SRU4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, NO/NC Switchable Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Singapore Prox FCS1-3010N-SZU4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, NPN Output, NO/NC Switchable Output, Mini Quick-Connect
HTM Cambodia Prox FCS1-3010P-A3S2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM China Prox FCS1-3010P-A3S2+R-MS4TZV072/30CM PUR Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox FCS1-3010P-A3U2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox FCS1-3010P-A3U2/FE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Sensors Prox FCS1-3010P-A3U2/NFE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox FCS1-3010P-ARS4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox FCS1-3010P-ARS4/0.8MM FACE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Singapore Prox FCS1-3010P-ARU4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Vietnam Prox FCS1-3010P-ARU4/FE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Asia Prox FCS1-3010P-ARU4/NFE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Sensors Prox FCS1-3010P-ARU4/NO LED Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Laos Prox FCS1-3010P-ARU4+CR Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox FCS1-3010P-AZU4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Mini Quick-Connect
HTM Singapore Prox FCS1-3010P-AZU4/FE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Mini Quick-Connect
HTM Cambodia Prox FCS1-3010P-AZU4/NFE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Mini Quick-Connect
HTM Myanmar Prox FCS1-3010P-B3S2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Philippine Prox FCS1-3010P-B3U2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Palestine Prox FCS1-3010P-B3U2/FE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM India Prox FCS1-3010P-B3U2/NFE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Iran Prox FCS1-3010P-BRS4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Iraq Prox FCS1-3010P-BRU4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Laos Prox FCS1-3010P-BRU4/FE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox FCS1-3010P-BRU4/NFE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Singapore Prox FCS1-3010P-BZU4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Mini Quick-Connect
HTM Vietnam Prox FCS1-3010P-BZU4/FE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Mini Quick-Connect
HTM Asia Prox FCS1-3010P-BZU4/NFE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Mini Quick-Connect
HTM Sensors Prox FCS1-3010P-S4S2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox FCS1-3010P-S4U2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Malaysia Prox FCS1-3010P-SRS4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, NO/NC Switchable Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Singapore Prox FCS1-3010P-SRU4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, NO/NC Switchable Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Cambodia Prox FCS1-3010P-SZU4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, PNP Output, NO/NC Switchable Output, Mini Quick-Connect
HTM Vietnam Prox FCS1-3010U-A3S2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, AC/DC Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox FCS1-3010U-A3U10 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, AC/DC Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Sensors Prox FCS1-3010U-A3U2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, AC/DC Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox FCS1-3010U-AUS3 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, AC/DC Output, Normally Open Output, 3-Pin, 1/2-20 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox FCS1-3010U-AUU3 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, AC/DC Output, Normally Open Output, 3-Pin, 1/2-20 Quick-Connect
HTM Singapore Prox FCS1-3010U-AZS3 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, AC/DC Output, Normally Open Output, Mini Quick-Connect
HTM Vietnam Prox FCS1-3010U-AZU3 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, AC/DC Output, Normally Open Output, Mini Quick-Connect
HTM Asia Prox FCS1-3010U-B3S2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, AC/DC Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Sensors Prox FCS1-3010U-B3U2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, AC/DC Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox FCS1-3010U-BUU3 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, AC/DC Output, Normally Closed Output, 3-Pin, 1/2-20 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox FCS1-3010U-BZU3 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 10mm Range, AC/DC Output, Normally Closed Output, Mini Quick-Connect
HTM Singapore Prox FCS2-0802C-A2S2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Unshielded Construction, 8mm Threaded Body, 2mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Cambodia Prox FCS2-0802C-A2U2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Unshielded Construction, 8mm Threaded Body, 2mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Myanmar Prox FCS2-0802C-A2U2/NFE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Unshielded Construction, 8mm Threaded Body, 2mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Philippine Prox FCS2-0802C-ACS3 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Unshielded Construction, 8mm Threaded Body, 2mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Thailand Prox FCS2-0802C-ACU3 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Unshielded Construction, 8mm Threaded Body, 2mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Vietnam Prox FCS2-0802C-ARS4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Unshielded Construction, 8mm Threaded Body, 2mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Asia Prox FCS2-0802C-ARU4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Unshielded Construction, 8mm Threaded Body, 2mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Sensors Prox FCS2-0802C-B2S2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Unshielded Construction, 8mm Threaded Body, 2mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox FCS2-0802C-B2U2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Unshielded Construction, 8mm Threaded Body, 2mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Malaysia Prox FCS2-0802C-B2U2/NFE Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Unshielded Construction, 8mm Threaded Body, 2mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox FCS2-0802C-BCS3 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Unshielded Construction, 8mm Threaded Body, 2mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Vietnam Prox FCS2-0802C-BCU3 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Unshielded Construction, 8mm Threaded Body, 2mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Asia Prox FCS2-0802C-BRS4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Unshielded Construction, 8mm Threaded Body, 2mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Sensors Prox FCS2-0802C-BRU4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Unshielded Construction, 8mm Threaded Body, 2mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Laos Prox FCS2-0802N-A3S2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Unshielded Construction, 8mm Threaded Body, 2mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Malaysia Prox FCS2-0802N-A3U2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Unshielded Construction, 8mm Threaded Body, 2mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox FCS2-0802N-ACS3 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Unshielded Construction, 8mm Threaded Body, 2mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Cambodia Prox FCS2-0802N-ACU3 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Unshielded Construction, 8mm Threaded Body, 2mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Myanmar Prox FCS2-0802N-ARS4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Unshielded Construction, 8mm Threaded Body, 2mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Philippine Prox FCS2-0802N-ARU4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Unshielded Construction, 8mm Threaded Body, 2mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Thailand Prox FCS2-0802N-B3S2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Unshielded Construction, 8mm Threaded Body, 2mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox FCS2-0802N-B3U2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Unshielded Construction, 8mm Threaded Body, 2mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox FCS2-0802N-BCS3 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Unshielded Construction, 8mm Threaded Body, 2mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Sensors Prox FCS2-0802N-BCU3 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Unshielded Construction, 8mm Threaded Body, 2mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect