Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Thống kê

Đang online 14
Hôm nay 41
Hôm qua 42
Trong tuần 266
Trong tháng 783
Tổng cộng 34,640

Extended Range Proximity Sensor

Mô tả: Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 01 năm
Xuất xứ: HTM sensor
Ngày đăng: 11-04-2014

Chi tiết sản phẩm

 
Nguyễn Thành Dĩnh
Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I - 0945 305 863
email I thanhdinh.ans@ansvietnam.com

 

 

Online contact===================================
Description: Description: Description: Description: image002thanhdinh_ans Description: Description: Description: Description: image003 thanhdinh_ans


Description: Description: Logo ANS with slogan.jpg

 

ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)

add I D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam
HTM Singapore Prox OCN2-1820N-A3S2 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox OCN2-1820N-A3S2-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox OCN2-1820N-ARL4 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Sensors Prox OCN2-1820N-ARL4-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Laos Prox OCN2-1820N-ARS4 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox OCN2-1820N-ARS4-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Singapore Prox OCN2-1820N-B3L2 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Cambodia Prox OCN2-1820N-B3L2-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Myanmar Prox OCN2-1820N-B3S2 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Philippine Prox OCN2-1820N-B3S2-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Palestine Prox OCN2-1820N-BRL4 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, NPN Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM India Prox OCN2-1820N-BRL4-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, NPN Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Iran Prox OCN2-1820N-BRS4 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, NPN Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Iraq Prox OCN2-1820N-BRS4-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, NPN Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Laos Prox OCN2-1820P-A3L2 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Malaysia Prox OCN2-1820P-A3L2-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox OCN2-1820P-A3S2 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox OCN2-1820P-A3S2-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox OCN2-1820P-ARL4 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Sensors Prox OCN2-1820P-ARL4-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Laos Prox OCN2-1820P-ARS4 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox OCN2-1820P-ARS4-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Singapore Prox OCN2-1820P-B3L2 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Cambodia Prox OCN2-1820P-B3L2-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM China Prox OCN2-1820P-B3S2 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Indonesia Prox OCN2-1820P-B3S2-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox OCN2-1820P-BRL4 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, PNP Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Asia Prox OCN2-1820P-BRL4-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, PNP Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Sensors Prox OCN2-1820P-BRS4 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, PNP Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Laos Prox OCN2-1820P-BRS4-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 18mm Threaded Body, 20mm range, PNP Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox OCN2-3018C-A2L2 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body DC 2-Wire Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox OCN2-3018C-A2L2-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body DC 2-Wire Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Cambodia Prox OCN2-3018C-A2S2 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body DC 2-Wire Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Myanmar Prox OCN2-3018C-A2S2-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body DC 2-Wire Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Philippine Prox OCN2-3018C-ARL4 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body DC 2-Wire Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Palestine Prox OCN2-3018C-ARL4-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body DC 2-Wire Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM India Prox OCN2-3018C-ARU4 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body DC 2-Wire Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Iran Prox OCN2-3018C-ARU4-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body DC 2-Wire Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Iraq Prox OCN2-3018C-B2L2 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox OCN2-3018C-B2L2-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Malaysia Prox OCN2-3018C-B2S2 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox OCN2-3018C-B2S2-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox OCN2-3018C-BRL4 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Asia Prox OCN2-3018C-BRL4-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Sensors Prox OCN2-3018C-BRU4 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Laos Prox OCN2-3018C-BRU4-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox OCN2-3018N-A3S2 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox OCN2-3018N-A3S2-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Cambodia Prox OCN2-3018N-ARS4 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Vietnam Prox OCN2-3018N-ARS4-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Asia Prox OCN2-3018N-B3S2 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Sensors Prox OCN2-3018N-B3S2-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox OCN2-3018N-BRS4 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body NPN Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox OCN2-3018N-BRS4-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body NPN Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Singapore Prox OCN2-3018N-S4L2 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body NPN Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox OCN2-3018N-S4L2-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body NPN Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox OCN2-3018N-S4S2 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body NPN Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Sensors Prox OCN2-3018N-S4S2-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body NPN Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox OCN2-3018N-SRL4 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body NPN Output, NO/NC Switchable Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox OCN2-3018N-SRL4-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body NPN Output, NO/NC Switchable Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Singapore Prox OCN2-3018N-SRU4 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body NPN Output, NO/NC Switchable Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Cambodia Prox OCN2-3018N-SRU4-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body NPN Output, NO/NC Switchable Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Myanmar Prox OCN2-3018P-A3S2 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Philippine Prox OCN2-3018P-A3S2-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Thailand Prox OCN2-3018P-ARS4 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Vietnam Prox OCN2-3018P-ARS4-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body PNP Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Asia Prox OCN2-3018P-B3S2 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Sensors Prox OCN2-3018P-B3S2-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox OCN2-3018P-BRS4 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body PNP Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox OCN2-3018P-BRS4-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body PNP Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Singapore Prox OCN2-3018P-S4L2 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body PNP Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox OCN2-3018P-S4L2-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body PNP Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox OCN2-3018P-S4S2 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body PNP Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Sensors Prox OCN2-3018P-S4S2-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body PNP Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox OCN2-3018P-SRL4 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body PNP Output, NO/NC Switchable Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox OCN2-3018P-SRL4-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body PNP Output, NO/NC Switchable Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Singapore Prox OCN2-3018P-SRU4 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body PNP Output, NO/NC Switchable Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Cambodia Prox OCN2-3018P-SRU4-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body PNP Output, NO/NC Switchable Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Myanmar Prox OCN2-3018U-A2L2 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Philippine Prox OCN2-3018U-A2L2-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Thailand Prox OCN2-3018U-A2S2 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox OCN2-3018U-A2S2-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox OCN2-3018U-ABS4 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Open Output, AC B Series Quick Connect
HTM Sensors Prox OCN2-3018U-ABS4-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Open Output, AC B Series Quick Connect
HTM Laos Prox OCN2-3018U-ALS3 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Open Output ,
HTM Malaysia Prox OCN2-3018U-ALS3-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Open Output ,
HTM Singapore Prox OCN2-3018U-AUS3 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Open Output, 3-Pin, 1/2-20 Quick-Connect
HTM Vietnam Prox OCN2-3018U-AUS3-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Open Output, 3-Pin, 1/2-20 Quick-Connect
HTM Asia Prox OCN2-3018U-AZL3 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Open Output, Mini Quick-Connect
HTM Sensors Prox OCN2-3018U-AZL3-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Open Output, Mini Quick-Connect
HTM Laos Prox OCN2-3018U-AZS3 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Open Output, Mini Quick-Connect
HTM Malaysia Prox OCN2-3018U-AZS3-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Open Output, Mini Quick-Connect
HTM Singapore Prox OCN2-3018U-B2L2 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Cambodia Prox OCN2-3018U-B2L2-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Myanmar Prox OCN2-3018U-B2S2 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Philippine Prox OCN2-3018U-B2S2-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Palestine Prox OCN2-3018U-BBS4 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Closed Output, AC B Series Quick Connect
HTM India Prox OCN2-3018U-BBS4-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Closed Output, AC B Series Quick Connect
HTM Iran Prox OCN2-3018U-BUL3 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Closed Output, 3-Pin, 1/2-20 Quick-Connect
HTM Iraq Prox OCN2-3018U-BUL3-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Closed Output, 3-Pin, 1/2-20 Quick-Connect
HTM Laos Prox OCN2-3018U-BUS3 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Closed Output, 3-Pin, 1/2-20 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox OCN2-3018U-BUS3-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Closed Output, 3-Pin, 1/2-20 Quick-Connect
HTM Singapore Prox OCN2-3018U-BZL3 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Closed Output, Mini Quick-Connect
HTM Vietnam Prox OCN2-3018U-BZL3-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Closed Output, Mini Quick-Connect
HTM Asia Prox OCN2-3018U-BZS3 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Closed Output, Mini Quick-Connect
HTM Sensors Prox OCN2-3018U-BZS3-PTFE-100C Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body AC/DC Output, Normally Closed Output, Mini Quick-Connect
HTM Laos Prox OCN2-3020N-A3S2 Extended Range Proximity Sensor, Cylindrical Unshielded Construction, 30mm Threaded Body, 20mm range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect