Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Thống kê

Đang online 18
Hôm nay 45
Hôm qua 42
Trong tuần 270
Trong tháng 787
Tổng cộng 34,644

Extended Range Proximity Sensor

Mô tả: Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 01 năm
Xuất xứ: HTM sensor
Ngày đăng: 10-04-2014

Chi tiết sản phẩm

 
Nguyễn Thành Dĩnh
Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I - 0945 305 863
email I thanhdinh.ans@ansvietnam.com

 

 

Online contact===================================
Description: Description: Description: Description: image002thanhdinh_ans Description: Description: Description: Description: image003 thanhdinh_ans


Description: Description: Logo ANS with slogan.jpg

 

ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)

add I D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam
  Category Part Description Description
HTM Myanmar Prox EQM1-8802N-A3S2T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Philippine Prox EQM1-8802N-A3U2T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Thailand Prox EQM1-8802N-ACR3T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Vietnam Prox EQM1-8802N-ACR3T/SN Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Asia Prox EQM1-8802N-ACS3T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Sensors Prox EQM1-8802N-ACU3T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Laos Prox EQM1-8802N-B3R2T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Malaysia Prox EQM1-8802N-B3S2T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox EQM1-8802N-B3U2T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox EQM1-8802N-BCR3T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Asia Prox EQM1-8802N-BCR3T/SN Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Sensors Prox EQM1-8802N-BCS3T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Laos Prox EQM1-8802N-BCU3T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox EQM1-8802P-A3R2T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox EQM1-8802P-A3S0.15T/P8 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Cambodia Prox EQM1-8802P-A3S2T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Myanmar Prox EQM1-8802P-A3U0.15/P8 PTFE Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Philippine Prox EQM1-8802P-A3U2T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Thailand Prox EQM1-8802P-A3U2T+CMS3TZV060.15//S03 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox EQM1-8802P-ACR3T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Asia Prox EQM1-8802P-ACR3T/SN Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Sensors Prox EQM1-8802P-ACS3T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Laos Prox EQM1-8802P-ACU3T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox EQM1-8802P-B3R2T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox EQM1-8802P-B3S2T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox EQM1-8802P-B3U2T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox EQM1-8802P-BCR3T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Sensors Prox EQM1-8802P-BCR3T/SN Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Laos Prox EQM1-8802P-BCS3T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox EQM1-8802P-BCU3T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Singapore Prox EQM1-Q3208N-ACU3 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 20mm Range,
HTM Cambodia Prox EQM1-Q3208N-BCU3 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 20mm range , AC B Series Quick Connect
HTM Myanmar Prox EQM1-Q3208P-A3U2T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 20mm Range,
HTM Philippine Prox EQM1-Q3208P-A3U2T+C-MS3TZ-V070.7 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 20mm Range,
HTM Thailand Prox EQM1-Q3208P-ACU3 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Shielded Construction 20mm Range,
HTM Vietnam Prox EQM2-2804C-A2U2 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Unshielded Construction 4mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox EQM2-2804C-ACU3 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Unshielded Construction 4mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Sensors Prox EQM2-2804C-B2U2 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Unshielded Construction 4mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox EQM2-2804C-BCU3 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Unshielded Construction 4mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox EQM2-2804P-A3U2 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Unshielded Construction 4mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox EQM2-2804P-ACU3 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Chrome Plated Brass, Unshielded Construction 4mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Vietnam Prox EQP1-4004C-A2U2 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 4mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox EQP1-4004C-ACU3 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 4mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Sensors Prox EQP1-4004C-B2U2 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 4mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox EQP1-4004C-C2U3 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 4mm Range, DC 2-Wire Output, AC/DC NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Malaysia Prox EQP1-4004N-A3U2 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 4mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox EQP1-4004N-ACU3 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 4mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Cambodia Prox EQP1-4004N-B3U2 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 4mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Myanmar Prox EQP1-4004N-BCU3 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 4mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Philippine Prox EQP1-4004N-S4U2 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 4mm Range, NPN Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Thailand Prox EQP1-4004N-SCU4 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 4mm Range, NPN Output, NO/NC Switchable Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Vietnam Prox EQP1-4004P-A3U2 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 4mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox EQP1-4004P-ACU3 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 4mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Sensors Prox EQP1-4004P-B3U2 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 4mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox EQP1-4004P-BCU3 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 4mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox EQP1-4004P-S4U2 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 4mm Range, PNP Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox EQP1-4004P-SCU4 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Shielded Construction 4mm Range, PNP Output, NO/NC Switchable Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Vietnam Prox EQP2-2804N-ACU3 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Unshielded Construction 4mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Asia Prox EQP2-2804P-ACU3 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Unshielded Construction 4mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Sensors Prox EQP2-4008C-A2U2 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Unshielded Construction 8mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox EQP2-4008C-ACU3 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Unshielded Construction 8mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox EQP2-4008C-B2U2 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Unshielded Construction 8mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox EQP2-4008C-BCU3 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Unshielded Construction 8mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Cambodia Prox EQP2-4008N-A3U2 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Unshielded Construction 8mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Myanmar Prox EQP2-4008N-ACU3 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Unshielded Construction 8mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Philippine Prox EQP2-4008N-B3U2 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Unshielded Construction 8mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Thailand Prox EQP2-4008N-BCU3 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Unshielded Construction 8mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Vietnam Prox EQP2-4008N-S4U2 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Unshielded Construction 8mm Range, NPN Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox EQP2-4008N-SCU4 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Unshielded Construction 8mm Range, NPN Output, NO/NC Switchable Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Sensors Prox EQP2-4008P-A3U2 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Unshielded Construction 8mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox EQP2-4008P-A3U2-PTFE Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Unshielded Construction 8mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Malaysia Prox EQP2-4008P-ACU3 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Unshielded Construction 8mm Range, PNP Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Singapore Prox EQP2-4008P-B3U2 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Unshielded Construction 8mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox EQP2-4008P-BCU3 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Unshielded Construction 8mm Range, PNP Output, Normally Closed Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Asia Prox EQP2-4008P-S4U2 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Unshielded Construction 8mm Range, PNP Output, NO/NC Switchable Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Sensors Prox EQP2-4008P-SCU4 Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Unshielded Construction 8mm Range, PNP Output, NO/NC Switchable Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Laos Prox EQP2-5040P-SRU4T Extended Range Proximity Sensor, Square Type, Plastic, Unshielded Construction 40mm Range, PNP Output, NO/NC Switchable Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox EQS1-2008N-A3U0.3/P8/PUR-PTFE Extended Range Proximity Sensor, Square Type, MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction 8mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Singapore Prox EQS1-2008P-A3U0.3/P8/PUR-PTFE Extended Range Proximity Sensor, Square Type, MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction 8mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Cambodia Prox EQS1-2008P-A3U0.7/P8-PUR-PTFE Extended Range Proximity Sensor, Square Type, MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction 8mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Myanmar Prox EQS1-2508N-A3U0.3/P12/PUR-PTFE Extended Range Proximity Sensor, Square Type, MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction 8mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Philippine Prox EQS1-2508P-A3UO.3/P12/PUR-PTFE Extended Range Proximity Sensor, Square Type, MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction 8mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Thailand Prox EQS1-8802N-A3U0.15/P8/PUR-PTFE Extended Range Proximity Sensor, Square Type, MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction 2mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox EQS1-8802P-A3U0.15/P8/PUR-PTFE Extended Range Proximity Sensor, Square Type, MetalHead Brand Stainless Steel Face and Body, Shielded Construction 2mm Range, PNP Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox EUU1-3015U-BUU3/A Extended Range Proximity Sensor Stainless Steel, Shielded Construction, 30mm Threaded Body, 15mm range, AC/DC Output, Normally Closed Output, 3-Pin, 1/2-20 Quick-Connect
HTM Sensors Prox FCM1-0801C-A2U2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , Chrome Plated Brass, Shielded Construction, 8mm Threaded Body, 1mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox FCM1-0801C-ACU3 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , Chrome Plated Brass, Shielded Construction, 8mm Threaded Body, 1mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox FCM1-0801C-ARU4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , Chrome Plated Brass, Shielded Construction, 8mm Threaded Body, 1mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Singapore Prox FCM1-0801C-B2U2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , Chrome Plated Brass, Shielded Construction, 8mm Threaded Body, 1mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Vietnam Prox FCM1-0801C-BCU3 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , Chrome Plated Brass, Shielded Construction, 8mm Threaded Body, 1mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Asia Prox FCM1-0801C-BRU4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , Chrome Plated Brass, Shielded Construction, 8mm Threaded Body, 1mm Range, DC 2-Wire Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Sensors Prox FCM1-0801N-A3S2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , Chrome Plated Brass, Shielded Construction, 8mm Threaded Body, 1mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Laos Prox FCM1-0801N-A3U2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , Chrome Plated Brass, Shielded Construction, 8mm Threaded Body, 1mm Range, NPN Output, Normally Open Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Malaysia Prox FCM1-0801N-ACS3 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , Chrome Plated Brass, Shielded Construction, 8mm Threaded Body, 1mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Singapore Prox FCM1-0801N-ACU3 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , Chrome Plated Brass, Shielded Construction, 8mm Threaded Body, 1mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Cambodia Prox FCM1-0801N-ARS4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , Chrome Plated Brass, Shielded Construction, 8mm Threaded Body, 1mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Myanmar Prox FCM1-0801N-ARU4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , Chrome Plated Brass, Shielded Construction, 8mm Threaded Body, 1mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Philippine Prox FCM1-0801N-ARU4+CR Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , Chrome Plated Brass, Shielded Construction, 8mm Threaded Body, 1mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Thailand Prox FCM1-0801N-ARU4+CS Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , Chrome Plated Brass, Shielded Construction, 8mm Threaded Body, 1mm Range, NPN Output, Normally Open Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Vietnam Prox FCM1-0801N-B3S2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , Chrome Plated Brass, Shielded Construction, 8mm Threaded Body, 1mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Asia Prox FCM1-0801N-B3U2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , Chrome Plated Brass, Shielded Construction, 8mm Threaded Body, 1mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, Pre-Wired Cable Connect
HTM Sensors Prox FCM1-0801N-BCS3 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , Chrome Plated Brass, Shielded Construction, 8mm Threaded Body, 1mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Laos Prox FCM1-0801N-BCU3 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , Chrome Plated Brass, Shielded Construction, 8mm Threaded Body, 1mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 3-Pin, M8 Quick-Connect
HTM Malaysia Prox FCM1-0801N-BRS4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , Chrome Plated Brass, Shielded Construction, 8mm Threaded Body, 1mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Singapore Prox FCM1-0801N-BRU4 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , Chrome Plated Brass, Shielded Construction, 8mm Threaded Body, 1mm Range, NPN Output, Normally Closed Output, 4-Pin, M12 Quick-Connect
HTM Vietnam Prox FCM1-0801N-S4U2 Inductive Proximity Sensor, Cylindrical , Chrome Plated Brass, Shielded Construction, 8mm Threaded B